Πρόβλημα με Apache 2.4.24

Post By in Blog, Γενικά on Ιούλ 04, 2017

Παρατηρήσαμε ότι μετά από αναβαθμίσεις σε ορισμένους server μας, δημιουργούνταν περιοδικά πρόβλημα με τις ιστοσελίδες που χρησιμοποιούσαν SSL/TLS κρυπτογράφηση.

Φαίνεται ότι αυτό συμβαίνει λόγω προβλήματος σε ορισμένες εκδόσεις του Apache (2.4.24, 2.4.25, 2.4.26).

Δεδομένου ότι το πρόβλημα δεν αντιμετωπίστηκε στις επόμενες εκδόσεις, οι server έχουν μεταβεί σε παλαιότερη σταθερή έκδοση.

Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση.

0 comment