Υπηρεσίες για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της επιχείρησής σας
Κατασκευή ιστοσελίδας με ηλεκτρονικό κατάστημα, παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών.

Πρόβαλε τα προϊόντα σου online, προσθέτωντας ένα ακόμα κανάλι πώλησης στην επιχείρησή σου. Μαζί με τους εξειδικεύμενους Web Designers της kapaweb, θα βρούμε την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σου. Στόχος μας το πιο εύκολο, σύγχρονο & ασφαλές περιβάλλον eshop που θα μπορούσες να έχεις.

34,45 € / μήνα για έως 36 μήνες

* Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, ρύθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Εγκατάσταση, παραμετροποίηση & ρύθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος και υποστηρικτικών προγραμμάτων. Υποστήριξη δια ζώσης ή εξ αποστάσεως με την χρήση των κατάλληλων εργαλείων. Στόχος να λύνουμε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, όποτε χρειαστεί.

80 € άπαξ αγορά υπηρεσίας

* Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ενημέρωση και εκπαίδευση στην χρήση των ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί και νέα γνώση. Εμείς, προσφέρουμε όλη την απαραίτητη ενημέρωση αλλά και συστηματική εκπαίδευση στην χρήση του προϊόντος.

117.80 € άπαξ αγορά υπηρεσίας

* Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ενημέρωση και εκπαίδευση στην χρήση των ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί και νέα γνώση. Εμείς, προσφέρουμε όλη την απαραίτητη ενημέρωση αλλά και συστηματική εκπαίδευση στην χρήση του προϊόντος.

248 € άπαξ αγορά υπηρεσίας

* Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Συμβουλευτική υποστήριξη για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό.

Καταγραφή αναγκών επιχείρησης, καθορισμός της κατάλληλης σύνθεσης, πρόταση για επόμενα βήματα και ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού.

248 € άπαξ αγορά υπηρεσίας

* Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Συμβουλευτική υποστήριξη για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό.

Καταγραφή αναγκών επιχείρησης, καθορισμός της κατάλληλης σύνθεσης, πρόταση για επόμενα βήματα και ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού.

117.80 € άπαξ αγορά υπηρεσίας

* Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

SOME SATISFIED CUSTOMERS